Zásady pro přípravu dokumentů

 1. Formát dokumentu zásadně připravujte 1:1.
 2. Velikost čistého formátu uvádějte při objednávání.
 3. Všechny stránky v dokumentu musí mít stejnou velikost a orientaci.
 4. Přesahy objektů, které jsou na spadávku (do ořezu), by měly být min. 3 mm.
 5. Podklady musí obsahovat ořezové značky nebo TrimBox.
 6. Data musí obsahovat pouze barvy, které budou použity při tisku, tedy CMYK či přímé barvy podle Pantone vzorníku. Při použití objektů definovaných v jiných barevných prostorech, např. RGB a LAB, dochází při převodu do CMYKu u mnoha barev k barevným odchylkám, způsobených menším barevným prostorem CMYKu. Za posuny v barevnosti naše tiskárna nenese odpovědnost.
 7. Nedoporučujeme používat písmo menší než 5 b, negativní písmo by nemělo být menší než 8 b (podle použitého fontu), mohlo by se „slít“.
 8. Přetisk černé barvy na ripu nastavujeme automaticky. V případě, že chcete vypnout přetisk černé barvy, prosíme, upozorněte nás!
 9. Rozlišení obrázků by mělo být alespoň 300 dpi, pérovky 600 dpi, rozlišení pod touto hranicí je rizikové.
 10. Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z InDesignu. Neměli byste zapomenout na sloučení průhledností min. 300 dpi.
 11. Síla linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu), tenčí linky jsou v mnoha případech obtížně vytisknutelné ofsetovou technologií.
 12. Nepoužívejte export do PDF, i když to aplikace umožňuje, ale vytvářejte klasický postscriptový soubor (tisk do souboru), který se na PDF převede programem Acrobat Distiller.
 13. Data posílejte kompozitní PDF do verze 5.0 (PDF 1.4).
 14. Všechna písma musí být vložená (embedovaná) do PDF dokumentu.
 15. Podklady nesmí obsahovat ICC profily (POZOR, vložení ICC profilu automaticky provádí většina aplikací při ukládání dokumentu).
 16. Pro archovou montáž platí, že stránka by měla být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách (na střed). Obsáhlejší data, např. pro časopis, dodávejte v jediném souboru, strany posloupně seřazeny za sebou (ne přeházeně a ne jako dvoustrany)! Nevyřazujte data do archů! Pokud ovšem situace vyžaduje zasílat každou stranu zvlášť, musí se názvy souborů pro přehlednost shodovat s čísly stránek.
 17. V názvech souborů, prosíme, nepoužívejte diakritiku – české znaky.
 18. V programu CorelDraw může docházet k nežádoucím změnám a barevným odchylkám, zejména při používání různých efektů, přechodů, prolnutí apod. Konečná podoba dokumentu je známa pouze až po zripování, ne v náhledu PDF. Rovněž není vhodné používat běžný kancelářský software, jako např. Word, Excel, PowerPoint apod., protože tyto programy neumí používat tiskový barevný model CMYK.
 19. Kontrola se provádí v programech Adobe Acrobat 10 Pro Preflight, pro podrobnější analýzu v programu Enfocus PitStop. V případě, že se objeví nedostatky (ICC profily, RGB barvy, zapomenuté PANTONE barvy, obrázky s nízkým rozlišením či chybějící fonty), uvědomíme Vás a požádáme o dodání nových opravených dat. V některých případech můžeme chyby pozměnit či odstranit. Toto provádíme pouze po dohodě se zákazníkem. Tiskárna K-TISK neručí za případné problémy způsobené těmito úpravami.